zondag 30 september 2007

InDesign spaties

De ene spatie is de andere niet. InDesign beschikt sinds versie CS3 maar liefst over twaalf verschillende spaties. Elke spatie heeft een eigen toepassing. Hier alvast een eerste publicatie over het gebruik van deze verschillende spaties.

Em spatie (Em space)
De Em-spatie is een belangrijke eenheid binnen de typografie. In de tijd van het fotozetsel kon je deze spatie zien als een spatie die net zo breed is als de letter M. tegenwoordig moet je de Em-spatie als een coprsvierkant. Gebruik je een 12-punts letter dan is de Em-spatie ook 12 punten breed.
Bij het af- en aanspatiƫren gebruiken we ook de em-spatie. De waarde die dan aangeven wordt is over het algemeen een duizendste van deze em-spatie.

Woordspatie (Word space)
Dit is de spatie die je krijgt als je gewoon de spatiebalk indrukt. De breedte wordt bepaalt door het font waarin je werkt. In de meeste gevallen is deze gelijk een 1/4 Em-spatie.

Niet-afbrekende spatie (Non-breaking space)
Dit is een zeer goed bruikbare spatie. Het zorgt er namelijk voor dat twee woorden altijd bij elkaar blijven. Denk maar eens aan het volgende voorbeeld:

Tot onze grote verbazing kost deze computer maar liefst €
24,95

Door tussen het €-teken en het bedrag een niet-afbrekende spatie te plaatsen voorkom je dat deze twee woorden op twee verschillende regels terecht komen.

Tot onze grote verbazing kost deze computer maar liefst
€ 24,95

De niet-afbrekende spatie is trouwens even breed als de woord-spatie.

Cijferspatie (Figure space)
Deze spatie is erg handig bij het uitlijnen van tabellen met getallen. Deze spatie is namelijk even breed als een tabelcijfer. Zoals je in het desbetreffende hoofdstuk hebt kunnen lezen is een tabelcijfer altijd even breed. Dit in tegenstelling tot het mediaevalcijfer.
Dankzij de cijferspatie kun je bijvoorbeeld de valuta voor een cijfer perfect uitlijnen.

Interpunctiespatie (punctuation space)
Deze spatie kun je vergelijken met de Cijferspatie. Deze spatie heeft echter de breedte van een punt. Je kunt deze gebruiken om de afstand tussen komma's en punten en de tekst gelijk te houden.

Relatieve en vaste spatie (Fixed width)
De meeste spatie zijn gerelateerd aan het font en het corps. Hierdoor variƫren ze continu. De tegenhanger van deze spaties is de vaste spatie. Wanneer zo'n vaste spatie een bepaalde waarde heeft zal deze waarde altijd gelijk blijven. Er wordt in dat geval niet meer gekeken naar het font.
De vaste spatie gaat vrijwel altijd uit van de Em-spatie.
Vaak worden ook delen van deze Em-spatie gebruikt. Zo is de En-spatie de helft van deze Em-spatie en biedt InDesign zelfs 1/3, 1/4 en 1/6 spatie aan. Bovendien kun je kiezen voor een 'Dunne spatie' (1/8 Em-spatie) en een 'Haarfijne spatie' (1/24 Em-spatie).