dinsdag 21 april 2009

Illustrator tip: gespiegeld tekenen

Wel eens van de Rorschachtest gehoord? Goed nieuws, je kunt zelf je eigen Rorschach-effect maken in Illustrator. Wie weet kom je meer te weten over je diepste ik. Alsof je daarop zit te wachten ;-)
Het werkt als volgt:
1. teken een object en selecteer dit.2. Kies Effect> 'Vervorm en Transformeer' (Distort & Transform) en kies voor 'Transformeren'

3. Kies voor de volgende instellngen; Reflect Y, zorg dat het oriëntatiepunt op onder/midden staat en het aantal kopieën op '1'. Klik OK. Er wordt nu een gespiegelde kopie van je tekening geplaatst.

4. Selecteer het getekende object.

5. Kies Venster> Afbeeldingsstijlen (Graphic Styles) en klik op het paginasymbool om de stijl vast te leggen. Je kunt nu op elk object deze stijl toepassen.

6. Nog mooier werkt het wanneer je een aparte laag maakt in het lagenpalet. Vervolgens klik je op het 'target'-symbool (het cirkeltje). Daarna kies je de zojuist vastgelegde stijl.Alles wat je nu op deze laag tekent wordt nu gespiegeld geplaatst.Reflect-Y spiegelt het object horizontaal en Reflect-X spiegelt verticaal.
Meer weten over effecten, afbeeldingsstijlen en het vormpalet? In de Opatel training Illustrator gevorderd leer je alles!

dinsdag 14 april 2009

InDesign tip: tekst verticaal centreren

Eén van de makkelijkste manieren om een tekst verticaal in het midden van een kader te plaatsen is via een muisklik op onderstaand symbool.
Wil je de tekst wat verder van de kaderrand af plaatsen, dan kies je uit het Object-menu> Opties Tekstkader (Textframe options). Voer bij 'Inset spacing' bijv. 4 mm in.Maar nu wil ik ook nog afgeronde hoeken. Dus ik ga weer naar het Objectmenu en kies Corner options. Daar kies ik voor de afgeronde hoeken (Rounded corners). Maar opeens schiet mijn tekst weer naar de bovenzijde van het kader. Wat is er aan de hand?De oplossing vind je in het venster Opties Tekstkader. Je moet er namelijk voor zorgen dat de afstand van de tekst tot het kader gelijk of meer is dan de afgeronde hoek.woensdag 8 april 2009

Illustrator tip: Symbol Sprayer

Een korte tip. Symbolen in Illustrator kun je op verschillende manieren bewerken. Heb je eenmaal symbolen aangebracht dan kun je met de gereedschappen behorend bij de spuitbus, de symbolen aanpassen. In het Engels hebben deze gereedschappen kleurrijke namen als 'the Scruncher', 'the Spinner' en 'the Shifter'.
Wil je tijdens het aanpassen switchen van 'the Spinner' naar 'the Shifter', houd dan Control + Alt ingedrukt. Wacht enige seconden. Er verschijnt een cirkelvormig overzicht van de andere gereedschappen. Met je muis sleep je nu naar het gewenste gereedschap.

woensdag 1 april 2009

InDesign tip: hyperlink naar E-mail

In InDesign kan je ook hyperlinks aanbrengen. Deze werken echter pas wanneer je er bijvoorbeeld een PDF van maakt. Eén van de handigste toepassingen is een hyperlink maken naar een E-mail bericht. Het werkt in InDesign CS3 en ouder als volgt:

1. Type een tekst. Bijvoorbeeld: rs@opatel.nl

2. Selecteer deze tekst met de tekstcursor

3. Kies uit het Venstermenu> Interactief> Hyperlinks

4. Klik in het palet op de knop 'Nieuwe hyperlink'

5. In het dialoogvenster kies je bij Type: URL6. Type in het URL-venster mailto:rs@opatel.nl en klik OK

7. Kies uit het Bestandmenu> Exporteren.

8. Kies PDF en klik op opslaan.

9. Belangrijk is nu dat je in het dialoogvenster de optie 'Hyperlinks aanvinkt'.

10. Open je nu de PDF dan zou de hyperlink automatisch je mailprogramma moeten opstarten.

In InDesign CS4 gaat het nog eenvoudiger. Hier vind je in het Hyperlinkpalet de mogelijk om voor E-mail te kiezen. Het mooie is dat je hier ook direct het onderwerp van het mailbericht kunt aangeven.