donderdag 31 december 2009

InDesigntip: vaste kolombreedte

Bij het opstarten van een document geef je meestal ook direct een aantal kolommen op. Je kunt echter ook een tekstkader in kolommen verdelen. Maak bijvoorbeeld een tekstkader en kies uit het Objectmenu> Opties Tekstkader… Zet daar het aantal kolommen bijvoorbeeld op 3 en de tussenruimte op 4 mm. In het tekstkader zie je nu ook een kolomindeling staan. Waar je dit bijvoorbeeld voor kunt gebruiken is wanneer je tegelijkertijd meerdere tekstkolommen wilt inkorten. Maar let er wel op dat wanneer je het tekstkader smaller maakt de kolommen ook versmallen.
In hetzelfde dialoogvenster vind je ook de optie 'Vaste kolombreedte'. Vul je deze waarde in dan zal de kolombreedte altijd deze breedte houden. Het tekstkader kan dan alleen een breedte krijgen van een veelvoud van de kolombreedte plus het kolomwit. Nu kwam ik daar laatst een interessante toepassing van tegen.Met name in de krantenopmaak kan deze optie handig zijn. Hierbij zit je namelijk altijd aan een kolommenstramien vast. In dit voorbeeld heb ik één groot tekstkader gemaakt volgens de bovenstaande werkwijze. Het kader is 266 mm breed en de kolommen elk 50 mm met een tussenruimte van 4 mm.Wanneer ik nu het kader smaller maak zullen de kolommen altijd 60 mm breed blijven. Op deze manier kun je dus heel eenvoudig ruimte creëren voor bijvoorbeeld een foto of advertentie die over 2 kolommen moet lopen.